• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Διαχειριστής

Μπάμπης Γούτσος
 
Δάσκαλος 
Διευθυντής 36ου Δ.Σ.Πατρών
Πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης
Πτυχιούχος Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών (εξομοίωση)
Πτυχιούχος Διδασκαλείου Δ.Ε. του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών
Εξειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες (τομέας Ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών)
Ετήσια σεμινάρια στην Επιμόρφωση Ενηλίκων και την Αγωγή Υγείας.