• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Λογισμικό Ανίχνευσης ΜΑθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών

στις Α΄-Ε΄τάξεις του Δημοτικού

ΛΑΜΔΑ

(Αθ. Πρωτόπαπας, Χρ, Σκαλούμπακας)

testmemory

       Για τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου απαιτείται και το ανάλογο λογισμικό