Πρόγραμμα Γρήγορης Ανάγνωσης

     Πριν ασχοληθούμε με τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως το παιδί γνωρίζει όλα τα γράμματα και έχει κατακτήσει το μηχανισμό της ανάγνωσης.

    Μετά την εκμάθηση των γραμμάτων προχωράμε στις συλλαβές που σχηματίζονται με αυτά. Δείτε παρακάτω την παρουσίαση με τέτοιες συλλαβές.

Συλλαβές ΣΦ

          Στη συνέχεια προχωράμε σε προτάσεις. Παρακάτω προτείνονται, σε μορφή παρουσίασης, προτάσεις, αυξανόμενης δυσκολίας, για την εξάσκηση της ανάγνωσης. 

Προτάσεις Ανάγνωσης 1     Προτάσεις Ανάγνωσης 2

 

Πρόγραμμα για γρήγορο διάβασμα

Στην περίπτωση που το παιδί αν και έχει κατακτήσει το μηχανισμό της ανάγνωσης διαβάζει συλλαβιστά ή πολύ αργά χρειάζεται ένα πρόγραμμα βελτίωσης της οπτικής αναγνώρισης των λέξεων. Αυτό που προτείνεται εδώ προτείνεται στο βιβλίο της Μαρίας-Μάρθας Φλωράτου «Μαθησιακές Δυσκολίες και όχι τεμπελιά» εκδ. Οδυσσέας 2002  και έχει διαμορφωθεί σε πίνακες παρουσίασης:

Κάθε πίνακας περιέχει 22 λέξεις χωρισμένες σε τρεις στήλες και λειτουργεί με τη μορφή παρουσίασης PowerPoint ως εξής:   Αρχικά παρουσιάζεται ολόκληρη η πρώτη στήλη την οποία διαβάζουμε πρώτα εμείς στο παιδί εξηγώντας το νόημα κάποιων λέξεων που δεν καταλαβαίνει. Στη συνέχεια εμφανίζονται μία μία οι λέξεις της στήλης και μετά όλη η στήλη μαζί πάλι. Το ίδιο συμβαίνει και για τις δύο επόμενες στήλες και στο τέλος εμφανίζεται όλος ο πίνακας (22 λέξεις) μαζί.

Σε κάθε περίπτωση λειτουργούμε ως μοντέλο πάνω στο παιδί και το μαθαίνουμε να βλέπει τη λέξη ολόκληρη και γρήγορα. Η ταχύτητα ανάγνωσης των λέξεων  αυξάνεται σιγά σιγά.

Καλό είναι ο χρόνος καθημερινής εξάσκησης να είναι 15-20 λεπτά, ολοκληρώνοντας έτσι  και έναν πίνακα.

Οι πίνακες περιέχουν λίστες λέξεων ως εξής:

Κάθε πίνακα μπορείτε να τον κατεβάσετε πατώντας απευθείας πάνω στο όνομά του ή να τους κατεβάσετε όλους σε μορφή zip πατώντας εδώ.