• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Διερευνητικά – Ανιχνευτικά Εργαλεία (Κριτήρια) των Μαθησιακών Δυσκολιών*

Πατήστε πάνω στο κάθε εργαλείο για περισσότερες πληροφορίες

 

Εργαλείο 1: Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Αναγνωστικών Δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και Α' – Β' Δημοτικού

Εργαλείο 2: Εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο Γραπτό Λόγο των μαθητών Γ' – ΣΤ' Δημοτικού

Εργαλείο 3: Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά Προσχολικής ηλικίας

Εργαλείο 4: Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό

Εργαλείο 5: Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών της διαδικασίας της Μάθησης και της Κατηγοριοποίησης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό

Εργαλείο 6: Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας

Εργαλείο 7: Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς

Εργαλείο 8: Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)

Εργαλείο 9: Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Επιτελικών Λειτουργιών στις Α'– Ε΄ τάξεις του Δημοτικού

Εργαλείο 10: Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης της Προσοχής και της Συγκέντρωσης στις Α' – Ε' τάξεις του Δημοτικού

Εργαλείο 11 - 12: Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) τάξεις Β' – Δ' & Ε' Δημοτικού – Β' Γυμνασίου

*Η χρήση των εργαλείων απαιτεί εξειδίκευση και εκπαίδευση.

Η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη χρήση τους και η κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος βάση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, από άτομα μη εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα, εγκυμονεί κινδύνους για το μαθητή.