• Δυσλεξία
 • Ανάγνωση
 • Ορθογραφία
 • Μαθηματικά
 • ΔΕΠ-Υ
 • Διαχειριστής
 • Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
 • Αρχική
 • ΜΔ
 • Μνήμη
 • Αξιολόγηση
 • Μαθήματα
 • Άλλες Δυσκολίες
 • Άρθρα-Ιστοσελίδες
 • Λογισμικά-Παιχνίδια

Διαδικασία Παρέμβασης

 

Διαδικασία παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς.

Η διαδικασία της συνεργασίας και της παρέμβασης αφορά σε τέσσερα επίπεδα, ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό της τάξης και την οικογένεια. Σε κάθε επίπεδο έχουμε προοδευτική εμπλοκή των υπολοίπων πλαισίων, ακολουθώντας ένα άνοιγμα από το χώρο της τάξης και την ενδοσχολική παρέμβαση προς τη χρήση συστημάτων που βρίσκονται εκτός πλαισίου της οικείας σχολικής μονάδας.

Α΄ επίπεδο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Ένα είδος συμπεριφοράς του μαθητή προβληματίζει τον εκπαιδευτικό και γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από τον τελευταίο, πάντα με την αρωγή της οικογένειας. Σε επόμενη φάση, εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης, όπου αυτό υφίσταται. Ζητείται η γνώμη του, διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της κοινής τάξης. Αν η κατάσταση δεν αμβλυνθεί, γίνεται συγγραφή της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τους δύο εκπαιδευτικούς.

Β΄ επίπεδο (ενδοσχολική αντιμετώπιση): Σε αυτό το επίπεδο εμπλέκονται επιπλέον ο διευθυντής της Σχολικής Μονάδας και ο σύλλογος Διδασκόντων. Διαμορφώνεται κοινή αντιμετώπιση εντός της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται η Π.Π.Ε. από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε. Ενημερώνεται τηλεφωνικά ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής.

Γ΄ επίπεδο (παρέμβαση Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής): Όταν δεν έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη συμπεριφορά καλείται ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής. Από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τ.Ε., με την αρωγή στα σημεία που θα χρειαστεί, του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Αγωγής, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (Β.Π.Π.) για μία περίοδο 4-8 εβδομάδων.

Δ΄ επίπεδο (παρέμβαση στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής): Αν παρ' όλα αυτά ο στόχος του (Β.Π.Π.) δεν επιτευχθεί, ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής μετά από συνεργασία με το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής εισηγείται με πρότασή του την παραπομπή του παιδιού στο ΚΕΔΔΥ.

Από το Διευθυντή καλείται ο γονέας να κάνει αυτοπροσώπως αίτηση στο ΚΕΔΔΥ. Το ΚΕΔΔΥ ζητά από το Διευθυντή την αποστολή της Π.Π.Ε. και του προγράμματος που έχει σχεδιαστεί και προχωρά στη διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης.

Τα παραπάνω επίπεδα ακυρώνονται αυτομάτως και προχωρούμε άμεσα στο τέταρτο επίπεδο καλώντας το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής και εκείνος το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και το ΚΕΔΔΥ όταν υπάρχει μία δυναμική συμπεριφορά ή γεγονός που χρήζει άμεσης παρέμβασης. Διατηρείται μόνο η συγγραφή της Π.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς της τάξης και του Τ.Ε.

Η διαδικασία παρέμβασης με εμπλοκή της Ειδικής Αγωγής εννοείται πως αφορά σε μαθητές με διαταραχές και αντίστοιχες συνέπειες σε παιδαγωγικό και μαθησιακό επίπεδο, οι οποίες ξεφεύγουν δυναμικά από τα όρια της κανονικότητας. Με αυτή την έννοια μαθητές με κοινωνικά, οικογενειακά προβλήματα, και τυχόν χαμηλή δευτερογενή επίδοση ή λιγότερο ήσυχοι από το αναμενόμενο, δεν αφορούν εν πρώτοις στην Ειδική Αγωγή και αυτού του είδους παρέμβασης.