• Δυσλεξία
 • Ανάγνωση
 • Ορθογραφία
 • Μαθηματικά
 • ΔΕΠ-Υ
 • Διαχειριστής
 • Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
 • Αρχική
 • ΜΔ
 • Μνήμη
 • Αξιολόγηση
 • Μαθήματα
 • Άλλες Δυσκολίες
 • Άρθρα-Ιστοσελίδες
 • Λογισμικά-Παιχνίδια

Ευρετήριο Άρθρου

 Ψυχολογικές – Γνωστικές προϋποθέσεις της Ανάγνωσης

 • Νοημοσύνη Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στη μελέτη της νοημοσύνης και της ανάγνωσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σχέση μεταξύ νοημοσύνης και ανάγνωσης δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, αν και έχει διαπιστωθεί ότι παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη μαθαίνουν να διαβάζουν με φανερή αργοπορία όπως και ότι η επίδραση της νοητικής ικανότητα είναι ιδιαίτερα εμφανής στην κατανόηση της αποκωδικοποίησης της ανάγνωσης. (Πόρποδας, Κ. 2002, Η Ανάγνωση σελ. 149)  
 • Αντίληψη Είναι μια πρωταρχικής σπουδαιότητας γνωστική λειτουργία η οποία συνίσταται από την επιλογή, απόσπαση, οργάνωση, ερμηνεία και τελική αναγνώριση των πληροφοριών. (Πόρποδας, Κ. 2002, Η Ανάγνωση σελ. 150) 
 • Μνήμη