Η ιστοσελίδα έχει συμβουλευτικό και επικουρικό χαρακτήρα.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ενώ τα ανυπόγραφα του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Η χρήση του υλικού της ιστοσελίδας απαιτεί εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Σε διαφορετική περίπωση εγκυμονούνται κίνδυνοι από τη χρήση του.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης.