Συμπτώματα Δυσλεξίας

dyslexia3

 

 symptoms-dysl-porp

 πηγή: ΔΥΣΛΕΞΙΑ, Πόρποδας Κ., Αθήνα, 1993

 

Δίνοντας μια αναλυτικότερη διάσταση στα συμπτώματα της Δυσλεξίας θα λέγαμε πως:

 

Γενικά Συμπτώματα

Άλλες δυσκολίες

Συμπεριφορά