• Αρχική
 • ΜΔ
 • Αξιολόγηση
 • Μνήμη
 • Άλλες Δυσκολίες
 • Άρθρα-Ιστοσελίδες
 • Λογισμικά-Παιχνίδια
 • Μαθήματα

Συμπτώματα Δυσλεξίας

dyslexia3

 

 symptoms-dysl-porp

 πηγή: ΔΥΣΛΕΞΙΑ, Πόρποδας Κ., Αθήνα, 1993

 

Δίνοντας μια αναλυτικότερη διάσταση στα συμπτώματα της Δυσλεξίας θα λέγαμε πως:

 

Γενικά Συμπτώματα

 • Αναστροφή γραμμάτων και αριθμών
 • Χαμηλή ικανότητα αποκωδικοποίησης μεμονωμένων λέξεων
 • Ελλιπής γνώση των συμβόλων / γραφημάτων και των αντίστοιχων ήχων τους
 • Συχνά λάθη στην ανάγνωση
 • Μάντεμα του τι μπορεί να ‘λέει’ μια λέξη και όχι ανάγνωσή της
 • Ανορθογραφία
 • Άσχημος γραφικός χαρακτήρας
 • Δυσκολίες στον προφορικό λόγο (δηλαδή στην εύρεση κατάλληλης λέξης, στην προφορά, στην γρήγορη ονομασία αντικειμένων)
 • Προβλήματα κατανόησης κειμένου (χρειάζεται βοήθεια στην ανάγνωση δύσκολων λέξεων και απεριόριστο χρόνο)
 • Κομπιάζει, καθυστερεί, διστάζει όταν διαβάζει φωναχτά.
 • Παραλείπει, επαναλαμβάνει ή προσθέτει λέξεις στο κείμενο όταν διαβάζει
 • Δεν αναγνωρίζει γνωστές λέξεις
 • Πηδάει σειρές, διαβάζει την ίδια σειρά δύο φορές
 • Χάνει τη θέση του στο κείμενο, ακολουθεί το δάκτυλό του
 • Δυσκολεύεται να βρει την κεντρική / τη βασική ιδέα μιας παραγράφου
 • Έχει δυσκολία στη χρήση λεξικών, εγκυκλοπαιδειών, χαρτών

Άλλες δυσκολίες

 • Συγχέει το δεξί με το αριστερό
 • Δυσκολεύεται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών
 • Έχει ανάμικτη προτίμηση για το χέρι με το οποίο θα εκτελέσει κάποιο έργο
 • Δυσκολεύεται να βρει τη λέξη για κάποιο αντικείμενο
 • Δυσκολεύεται στη γρήγορη επεξεργασία πληροφοριών
 • Μπερδεύεται εύκολα με σύνθετες οδηγίες και ερωτήσεις
 • Δυσκολεύεται να συγκρατήσει λίστα με οδηγίες (μπορεί να εκτελέσει τα ίδια καθήκοντα όταν του τα πουν ένα ένα)

Συμπεριφορά

 • Είναι ανοργάνωτο
 • Ξεχνάει πράγματα
 • Είναι ανώριμο και αδέξιο
 • Συχνά βρίσκεται στο λάθος μέρος τη λάθος ώρα
 • Κουράζεται υπερβολικά εξαιτίας του βαθμού προσοχής και του κόπου που πρέπει να καταβάλει συνεχώς
 • Χρησιμοποιεί τακτικές αποφυγής (πηγαίνει συχνά για νερό ή στην τουαλέτα)
 • Είναι ο κλόουν της τάξης, έχει διασπαστική συμπεριφορά ή είναι εντελώς αποτραβηγμένος (συνήθως πρόκειται για κραυγές βοήθειας από μέρους του παιδιού)
 • Μοιάζει να ονειροπολεί και να μην προσέχει