• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Ευρετήριο Άρθρου

 Ψυχολογικές – Γνωστικές προϋποθέσεις της Ανάγνωσης

  • Νοημοσύνη Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στη μελέτη της νοημοσύνης και της ανάγνωσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σχέση μεταξύ νοημοσύνης και ανάγνωσης δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, αν και έχει διαπιστωθεί ότι παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη μαθαίνουν να διαβάζουν με φανερή αργοπορία όπως και ότι η επίδραση της νοητικής ικανότητα είναι ιδιαίτερα εμφανής στην κατανόηση της αποκωδικοποίησης της ανάγνωσης. (Πόρποδας, Κ. 2002, Η Ανάγνωση σελ. 149)  
  • Αντίληψη Είναι μια πρωταρχικής σπουδαιότητας γνωστική λειτουργία η οποία συνίσταται από την επιλογή, απόσπαση, οργάνωση, ερμηνεία και τελική αναγνώριση των πληροφοριών. (Πόρποδας, Κ. 2002, Η Ανάγνωση σελ. 150) 
  • Μνήμη