• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Σχολικά Μαθήματα

 

Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό
(Σχέδια Διδασκαλίας για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες)

 

Διδασκαλία Ουσιαστικών - Επιθέτων (παρουσίαση)

 

διδασκαλία Ρημάτων (παρουσίαση)

 

Ιστορία Ε' Δημοτικού: Ηλεκτρονικό Βιβλίο  -  τα μαθήματα σε περίληψη & με εκφώνηση

                                                  istoria e                                      istoria e1

Μαθηματικά

mathematics

Θρησκευτικά Δ' τάξης: Παλαιστίνη, ο τόπος που περπάτησε ο Χριστός

thrisk d


Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού - Παρουσιάσεις

istoria-st