• Αρχική
  • ΜΔ
  • Αξιολόγηση
  • Μνήμη
  • Άλλες Δυσκολίες
  • Άρθρα-Ιστοσελίδες
  • Λογισμικά-Παιχνίδια
  • Μαθήματα

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα έχει συμβουλευτικό και επικουρικό χαρακτήρα.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ενώ τα ανυπόγραφα του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Η χρήση του υλικού της ιστοσελίδας απαιτεί εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Σε διαφορετική περίπωση εγκυμονούνται κίνδυνοι από τη χρήση του.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης.